O nás

Náše krematórium pre zvieratá je bezpečné a moderné zariadenie. Táto kremačná pec slúži na spopolnenie domácich miláčikov do 100kg.

V súčasnej dobe sa na Slovensku vyskytlo viacero prípadov, kedy boli objavené nelegálne hroby domácich zvierat, čo vyvolalo vlnu pobúrenia medzi obyvateľmi. Z toho dôvodu je zvieracie krematórium jednou z možností, ako zabezpečiť humánnu rozlúčku a pochovanie domáceho miláčika. Zahrabaním zvieracích pozostatkov do zeme zárodky niektorých baktérií v pôde nezahynú a preto tam nie je možné aspoň 20 rokov pestovať rastliny. Na základe nariadenia EÚ tento spôsob mal byť do konca roka 2005 ukončený.

Pred spaľovaním objednávateľ podpíše čestné prehlásenie, ktoré súvisí odovzdávaním a prevzatím popola zvieraťa. Každé spaľovanie bude evidované a dokladované.

Spopolnenie začína v uzavretej peci pri teplote nad 850 °C.

Doba trvania kremácie závisí od veľkosti zvieraťa. V prípade menších zvierat je to 1–2 hod., pri väčších zvierat 2-3 hodiny.

Po skončení spaľovacieho programu sa mŕtve zviera spáli a ostanú 2% z jeho celkovej hmotnosti (sterilný popol). Popol zvieratka uložíme do urny, zalepíme a odovzdáme majiteľovi.